Acht adviezen voor beter kiezen

Goede keuzes maken in je leven: het is soms een hele opgave. Toch slim om goed over na te denken, zeker als je bedenkt dat veel in ons leven gebaseerd is op de keuzes die je maakt. Hieronder acht adviezen om nog beter te leren kiezen.

1.       Je mag kiezen vanuit vrijheid. Als we bij God horen, mogen we vrij van angst leven omdat Jezus ons heeft losgemaakt van het oordeel. Die vrijheid is de basis van ons leven. Dat geldt zeker ook voor onze manier van leven en de keuzes die we maken. God geeft de liefdevolle kaders en wij mogen ons leven zelf invullen tot eer van Hem. God geeft ons vrijheid, vertrouwen en ruimte om invulling te geven aan het leven dat we gekregen hebben. Dat heeft alles te maken met de manier waarop we kiezen: niet vanuit angst, maar vanuit vrijheid. Wat een bevrijdende gedachte om je door te laten leiden bij je keuzes!

2.       Wees niet bang om te kiezen. Ik ontmoet regelmatig mensen die bang zijn om foute keuzes te maken. Ze zoeken heel toegewijd naar Gods wil in hun leven, maar zijn doorgeschoten in een perfectionisme waarbij angst de boventoon voert. Dit terwijl er in Romeinen 8:15 staat: “U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven van angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn en om Hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader” Daar zit een kinderlijk vertrouwen in. Je hoeft niet verkrampt te leven, bang om verkeerde keuzes te maken. Laat je leiden door een bevrijdend vertrouwen dat je mag leven én keuzes maken aan Gods hand.

3.       Kies met het einde voor ogen. Als je goed wilt kiezen, is het belangrijk om te weten wat het doel is in je leven. Want als je weet waar je uiteindelijk uit wilt komen, dan heeft dat effect op je keuzes van nu. Een wellicht confronterende vraag hierbij: wat wil je dat je geliefden over je zeggen als jij (na een hopelijk lang en gelukkig leven..) er niet meer bent? En, belangrijker nog: wat hoop je dat God over je zegt? Dat gaat om de vraag wie je ten diepste wilt zijn. En wat Jezus’ verlossingswerk concreet voor je betekent, voor je leven nu én straks. En dan komen je keuzes in een bijzonder licht te staan en kan het soms ineens duidelijk worden waar je voor wilt kiezen.

4.       Kies vanuit genade. We kunnen in het leven behoorlijke blauwe plekken oplopen door foute keuzes: van jezelf of een ander. Dit kan er weer voor zorgen dat je blokkades ervaart als het gaat om kiezen. Beïnvloed door wat je is aangedaan, kun je bang zijn om zelf ook te falen en daardoor in een kramp gaan leven. Of zelf graag goede keuzes willen maken, maar geen idéé hebben hoe je dat moet aanpakken omdat je geen goed voorbeeld hebt gekregen. Dan is dit heel belangrijk: Laat foute keuzes uit het verleden kennismaken met Gods genade. Door Gods kracht, want zelf doen is onmogelijk. Gun jezelf en de ander Gods bevrijdende genade merk het effect op je keuzes.

5.       Leer kiezen door te kiezen. Het is net als zwemmen en fietsen: dat leer je niet uit een boekje, maar gewoon door het te dóen. Zo gaat het ook met keuzes maken. Ga er gewoon voor want dat is heel leerzaam. Al doende leer je namelijk wat je wilt, wat je nodig hebt en wat niet. En belangrijker nog: je leert daarbij steeds beter wie God is en wat Hij voor je wil doen bij het kiezen. Zo leer je bijvoorbeeld dat God wijsheid geeft, iets essentieels bij goede keuzes maken. Zoals in Jakobus 1:5 staat: “Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven.” Dus stap op die ‘keuze-fiets’, in het vertrouwen dat Gods wijsheid altijd met je meegaat om je bij te sturen.

6.       Wees eerlijk over je motieven. Laatst las ik ergens: “Sommige mensen werken keihard om de maatschappelijke ladder te beklimmen, om er vervolgens achter te komen dat deze tegen de verkeerde muur staat.” In Mattheüs 16:26 staat: “Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet?” Als je voor een keuze staat, is het ontzettend belangrijk om eerlijk te zijn, naar God en jezelf. Waaróm maak ik de keuzes die ik maak? Kies ik ergens voor om zo nog meer respect te verdienen van mijn omgeving? Maak ik deze keuze om er vooral zelf beter van te worden? Eerlijkheid geeft helderheid in je besluitvormingsproces en laat je steeds beter kiezen.

7.       Denk na over je waarden Soms zie je bij het keuzes maken door de bomen het bos niet meer: waar doe ik goed aan? Wat zijn de gevolgen van mijn keuzes, wat wil God eigenlijk en hoe ziet dat eruit? Dan is het goed om helder te hebben wat je waarden zijn. Kortgezegd zijn waarden de dingen die je het allerbelangrijkste vindt. Je waarden zijn persoonlijk: wat ik belangrijk vind kan iets anders zijn dan waar jij waarde aan hecht. Iedereen laat zich leiden door waarden, bewust of onbewust. Het is goed om je dit te realiseren, omdat je dan beter weet wat je ten diepste wilt en je kunt afstemmen op wat God wil.

8.       Vaar op je waardenkompas. Keuzes maken volgens je waarden werkt als een soort kompas. Eén waar je op kunt varen zelfs als je in een dikke mist zit. Ze geven betekenis en richting aan een gevoel wat er soms bij je leeft. Zoals bijvoorbeeld aan een gevoel van onvrede op je werk, als je beseft dat jouw persoonlijke waarden van vrijheid, vertrouwen of veiligheid in de knel zitten. Of ze geven juist bevestiging dat je op de goede plek zit in een relatie waar je waarden als liefde, respect en trouw de basis vormen. Als je je waarden duidelijk voor ogen hebt, dan heeft dat een doorsijpel-effect op de keuzes die je maakt.